Ubuntu 8.04 üzerine vmware-6.0.3 kurulumu

Ubuntu 8.0.4 makine üzerine vmware-6.0.3 workstation kurmak istediğimde aşağıdaki hata ile karşılaştım. include/asm/bitops_32.h:9:2: error: #error only can be included directly make[2]: *** [/tmp/vmware-config4/vmmon-only/common/cpuid.o] Error 1 make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config4/vmmon-only] Error 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.24-16-generic’ make: *** [vmmon.ko] Error 2 make: Leaving directory `/tmp/vmware-config4/vmmon-only’ Unable to build the vmmon module. Forumlarda bir kaç yorum okumak ile…