Cisco, ITU, Habitat for Youth ve TBV

Cisco, Türkiye Bilişim Vakfı, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği ve İTÜ işbirliğiyle başlatılan “Bilişimde Genç Hareket” inisiyatifi ile 8 ilde, 16-26 yaş arasındaki sosyo-ekonomik düzeyi düşük gençlere ücretsiz bilgisayar ağları uzmanlık eğitimi veriliyor. Bilişimde Genç Hareket’in hedefi, ülkemizdeki genç potansiyeli bu alanda eğiterek, onları yarının bilişim dünyasına hazırlamak. İlk kıvılcım, Cisco, TBV, UNDP, Habitat İçin…