Temel Gaia CLISH komut satırını kullanarak Interface ve Statik Route eklemek

Ürün: Security Gateway, Security Management
Versiyon: R75.40, R75.40VS, R75.45, R75.46, R76
OS: Gaia
Platform / Model: Hepsi

Aşağıda Chek Point Gaia CLISH komut satırı interface ve route örnekleri vardır.

Interface temel ayarları:

Not: ifconfig/ip komutları hala Expert modda çalışmaktadır, fakat bu kullanılamayabilir. Çünkü ifconfig/ip komutu ile yapılan ayarlar beklenildiği gibi çalışmayabilir ve bağlantı problemlerine sebep olarak makina üzerinde problem yaşamanıza sebep olabilir.

  • interface IPv4 adres ve netmask ‘ını ayarlamak:
    HostName> set interface eth2 ipv4-address 172.26.115.20 mask-length 24
  • interface ‘e yorum eklemek:
    HostName> set interface eth2 comments "Internal Interface"
  • interface hızı ve duplex’i ayarlamak:
    HostName> set interface eth2 link-speed 1000M/fullNot: Eğer gerikiyorsa ‘auto-negotation on‘ komutunu kullanınız.
  • interface’i aktive etmek:
    HostName> set interface eth2 state on
  • Mevcut interface konfigürasyonunu görmek:
    HostName> show interface eth1
    link-speed 1000M/full
    ipv6-autoconfig Not configured
    speed 1000M
    mac-addr 00:50:56:B8:06:EF
    state on
    duplex full
    type ethernet
    comments {Internal Interface}
    mtu 1500
    auto-negotiation Not configured
    ipv4-address 172.26.115.20/24
    ipv6-address Not Configured
    
    Statistics:
    TX bytes:0 packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:0 packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  • Konfigürasyonu kaydetmek:
    HostName> save config

Statik Route için Temel Konfigürasyonlar:

  • 172.26.115.1 ‘i default gateway olarak tanımlamak:
    HostName> set static-route default nexthop gateway address 172.26.115.1 on
  • 172.26.116.0/24 network’üne 10.100.100.20 gateway’i ile erişmek:
    HostName> set static-route 172.26.116.0/24 nexthop gateway address 10.100.100.20 on
  • Mevcut Route ‘lari görmek:
    HostName> show route
    Codes:  C - Connected, S - Static, R - RIP, B - BGP, 
     O - OSPF IntraArea (IA - InterArea, E - External, N - NSSA)
     A - Aggregate, K - Kernel Remnant, H - Hidden, P - Suppressed
    
    S  0.0.0.0/0  via 192.168.0.1,  eth0, cost 0, age 2413 
    C  172.26.115.0/24 is directly connected, eth1
    S  10.100.101.0/24  via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 37 
    S  10.100.102.0/24  via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 20
    S  10.100.103.0/24  via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 17 
    S  10.100.104.0/24  via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 14
    S  10.100.105.0/24  via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 11 
    S  10.100.106.0/24  via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 8
    C  127.0.0.0/8 is directly connected, lo C 192.168.0.0/24 is directly connected, eth0
  • Konfigürasyonu kaydediniz:
    HostName> save config

Bağlantılı dokümanlar:

Gaia Administration Guide (R75.40, R75.40VS, R76)